donderdag 28 maart 2013

Efeze 1 en 2:1-7

Neem je Bijbel er bij en lees mee. Of, als je geen Bijbel bijd ehand hebt, lees je zo. Al is Gods Woord wel veel belangrijker dan mijn blogje :-)
 

Deze brief begint met de welbekende groet van Paulus aan de gemeente van Christus. ”Genade zij u en vrede”. Hierna gaat Paulus over op een andere persoonsvorm: hij verandert het ‘u’ in ‘wij’ en ‘ons’. In alles wat Paulus hier zegt rekent hij zichzelf en mogen wij ons rekenen. God de heilige Geest spreekt hier rechtstreeks tot ons. (: 3)
Jezus Christus zegent ons en Hij heeft ons uitverkoren. (: 4) Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden (: 5) tot lof en eer van God in Christus Jezus. (: 6)
Hij schenkt ons verlossing door Zijn bloed, vergeving van zonden door Zijn genade. (: 7) Hij schenkt dit ons in overvloed. (:8) Zijn wil is dat wij weer bij God in hemel komen, omdat wij Zijn erfdeel zijn.  (: 9, 10, 11) En weer: dit alles wil Christus tot lof en eer van Hem, dat is ons levensdoel: leven tot Zijn eer. Onze hoop is immers alleen op Hem? (: 12) Hij schonk ons namelijk de Heilige Geest, Die een onderpand is van de belofte van onze erfenis, namelijk: vergeving van zonden en eeuwig leven met Hem. (: 13 en 14)
Pas als we hier ‘amen’ op kunnen zeggen mogen we ons zelf bij deze woorden insluiten en met Paulus praten over ‘wij en ons’, tot lof en eer van Christus.
In vers 15 valt Paulus terug in ‘ik en u’. Hij dankt God voor het geloof van de Efeziers en wenst hen de wijsheid van de Heilige Geest toe, (: 15, 16 en 17) verlichte ogen van het verstand, de heerlijke erfenis (: 18) en de overtreffende grootheid van Gods kracht te zien, in de opwekking van de Heere Jezus Christus uit de doden. (: 19 en 20) Hij is aan Gods rechterhand, een teken van de belangrijkste Persoon. Hij staat boven alles én alles is Hem onderworpen. Hij is het Hoofd van de gemeente. (: 22) Hij is het hoofd, de gemeente Zijn lichaam, de vervulling van Hem. Christus zorgt voor de gemeente en vervult haar met Zichzelf, maakt haar helemaal compleet, vol. (: 23)

Duidelijk is dat Paulus het hier over de gemeente van Jezus Christus heeft als hij is hoofdstuk 2 verder gaat. Hij wordt heel persoonlijk: Ook ú heeft Hij levend gemaakt. U was dood door de zonde, door satans macht. (: 1) Wij, Paulus betrekt zichzelf er weer bij, wij waren allen van nature kinderen des toorns. We zijn niets beter dan al de anderen. Het was onze natuur geworden tegen God in te gaan. (: 3)

En dan vers 4: Maar God! Maar, dat wijst op een tegenstelling. De grote liefde die Hij voor ons had bewees Hij door uit genade zalig te maken. Je kunt ook zeggen: Hij wilde ons genezen. Ziek waren we in ons zelf. Doodziek. Hij genas ons. Paulus gaat nog verder. We waren niet doodziek, we waren dood! Maar God maakte ons met Christus levend. We zijn met Hem opgewekt en met Hem in de hemel gezet. Horen we dat? Hij heeft ons met Christus in de hemel gezet! (: 6). Vanuit Gods oogpunt zijn we daar al zodra de Heere Jezus Christus voor ons, voor mij heel persoonlijk, dé Middelaar werd. Ten diepste al met Pasen, toen Christus uit de doden opstond. Nog voordat we het zelf wisten, wist God het al, heeft Hij ons al in de hemel gezet. Een plek gegeven. Wat een troost.

Uit genade zalig geworden. Uit genade een plek in de hemel. Genade. Gratis. Gratis? Er was er Eén, die duur heeft betaald. We zijn duur gekocht met het bloed van Christus. Het kostte Hem zijn leven, het kostte Hem de dood. Hij de vloek, wij de gerechtigheid. Hij de dood, wij eeuwig leven.

Maar Hij is opgestaan. De dood heeft het einde niet. Satan is verslagen. Er is redding, verlossing, eeuwig leven voor een ieder die gelooft. Omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen!!

Pas het maar toe op je eigen leven. Belijdt Hem uw zonden en geef Hem uw leven. Want Hij deed dit ook voor u, voor jou, voor mij. Er was geen druppel bloed te weinig: Hij betaalde voor al onze zonden, voor een ieder die gelooft. Nam Hij ook uw schuld en zonden op zich?

Opdat ik niet hopeloos sterven, maar Uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizendmaal o Heere, zij U daarvoor dank en ere.

Gezegende Paasdagen toegewenst!!!


2 opmerkingen:

  1. Wat geweldig om dat te weten Aline. Hij is waarlijk opgestaan. We kunnen Hem daarvoor niet genoeg danken. Wat is het goed om te weten dat de Heiland voor ons de onderste weg gegaan is.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Prachtige bijbelgedeelten! Jij ook hele fijne paasdagen toegewenst!

    BeantwoordenVerwijderen

Laat gerust een berichtje achter, dat waardeer ik en lees ik met plezier!