zondag 5 april 2015

Paaszondag: de stilte voorbij

De hemel wacht op Gods tijd. Die tijd nadert snel. Op de vroege Paasmorgen gaat de hemel open. Kijk twee engelen, in blinkende kleren komen naar de aarde toe. Ze weten waar ze heen moeten: God wijst hen de weg. De tuin van Jozef van Arimathea is het doel. De grafsteen weghalen, daar komen ze voor. Hun Schepper zien, dat is waar ze naar verlangen.
De soldaten vluchten weg van het blinkende licht. De steen wordt weggerold. Vader spreekt en wekt Zijn Zoon. De Zoon gehoorzaamt. Hij laat de doodskleden achter in het graf en verlaat de dood als Overwinnaar van satan.
HIJ IS OPGESTAAN!!!

Gejuich in de hemel. Ik denk dat de hemelbewoners niets anders konden dan zingen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt! (openb. 4: 8b)

In de tuin is het nog stil. Maar dat zal snel veranderen. De Heere maakt aan hen, die het moeten weten, bekend dat Hij is opgestaan.
Verbazing bij Maria. Ontzag bij Johannes. Enthousiasme bij Petrus. Ongeloof bij Thomas. Een heerlijk besef bij de Emmausgangers. Verbijstering bij de kerkleiders van Jeruzalem.

Wat een verschillende reacties bij één en dezelfde gebeurtenis.
De vraag komt naar ons toe: wat doet de opstanding van de Heere met ons? Ben je verbaasd of verbijsterd? Verheugd of enthousiast? Kniel je dankend voor Hem neer en geef je Hem alle eer die Hij waard is? Of sta je nog wat afwachtend toe te kijken, omdat je niet weet of het waar is?
Schaam je je net als Petrus voor je verloochening? Kruip je weg vanwege je ongeloof, net als Thomas?
De Heere weet er van. Hij roept je dichterbij. Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
De Heere weet er van als Hij je vraagt: Heb je mij lief? Wat is hierop jouw antwoord voor Hem?

Heere, U weet alle dingen. U weet dat ik U liefheb. Zeg het Petrus maar na en geloof: Hij is opgestaan. Jezus leeft!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een berichtje achter, dat waardeer ik en lees ik met plezier!

Pagina's